กู้ซื้อบ้าน ธอส

กู้ซื้อบ้าน ธอส

กู้ซื้อบ้าน ธอส รับอัตราดอกเบี้ยถูกสุดแห่งปี 2566
เงินเดือน
ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 4.88% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 3,000,000 บาท

กู้ซื้อบ้าน ธอส 2567 ดีไหม อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร

หากใครที่กำลังมองหาบ้านและอยากซื้อบ้านสักหลังในปี 2567/2024 นี้ บอกเลยว่ากู้ซื้อบ้าน ธอส กันดีกว่าเพราะในปีนี้ ธอส. ได้มีโครงการบ้านเพื่อคุณที่มอบกับทุกคนที่ต้องการกู้ซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ธอส หรือใครที่อยากจะกู้เงิน ธอสเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น หรือจะกู้ซื้อบ้าน ธอส เพื่อไถ่ถอนที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือจะกู้ซื้อบ้านกับ ธอส เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติม ขยายหรือซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อพร้อมกับการกู้เงินซื้อบ้านก็สามารถจะทำได้ทั้งสิ้น โดยการกู้ซื้อบ้าน ธอส นั้นให้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายและต่อหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 เท่ากับ MRR-2.80% ต่อปี ส่วนปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี  ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.80% ต่อปี และปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบสัญญา เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี ทั้งนี้ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสูงสุดถึง 40 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติกู้ซื้อบ้าน ธอส

กู้ซื้อบ้าน ธอส ปี 2567/2024 มีเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567 และได้รับการอนุมัติพร้อมกับทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคา 2567 ทั้งนี้หากสินเชื่อบ้าน ธอส เต็มวงเงินในโครงการก่อนระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาไปด้วยนั่นเอง ส่วนคุณสมบัติในการกู้ซื้อบ้าน ธอส เพียงเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระธอส สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัย และมีอายุที่รวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการ หรืออาชีพอื่นๆ ที่มีอายุเกษียณราชการมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุที่รวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 75 ปี 

เอกสารที่ใช้ในการกู้ซื้อบ้าน ธอส

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการกู้ซื้อบ้าน ธอส ปี 2567/2024 มีดังนี้  

  1. เอกสารส่วนตัวบุคคลที่กู้บ้าน ธอส ให้มีบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และถ้ามีทะเบียนสมรสหรือใบหย่า หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุลก็ให้แนบมาด้วย 
  2. เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้ซื้อบ้าน ธอส ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนารายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 
  3. เอกสารของหลักประกันในการกู้เงินซื้อบ้าน ธอส ได้แก่ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางเงินมัดจำหรือสัญญาซื้อขายการเคหะ (กรณีซื้อ)  หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด. 13 หรือ อ.ช. 23)  สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ใบอนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติม แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้างหรือสัญญาว่าจ้างก่อสร้างและเอกสารอื่น ๆ ถ้ามีให้แนบมาเพิ่มเติมตามคำร้องขอของธนาคาร

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

jcb platinum ktc สมัครวันนี้รับทันทีบัตรเครดิตลายลิมิเต็ท
เงินเดือน
50,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 15,000- 1,500,000 บาท
ktc world บริการบัตรผ่อนของออนไลน์ที่ให้วงเงินสูงมากๆ
เงินเดือน
50,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 15,000- 1,500,000 บาท
Scroll to Top