อาลัย ชรบ.หมู่บ้านยะลา

จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบที่จังหวัดยะลา เมื่อกลุ่มช … อ่านเพิ่มเติม อาลัย ชรบ.หมู่บ้านยะลา