Home ข่าว ผู้มีรายได้น้อยเฮ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินพิเศษให้ 2 เดือน

ผู้มีรายได้น้อยเฮ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินพิเศษให้ 2 เดือน

30 second read
ปิดความเห็น บน ผู้มีรายได้น้อยเฮ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินพิเศษให้ 2 เดือน
0
6,705

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเลยก็ว่าได้ หลังจากเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า.. สรุปล่าสุด!! เพิ่มเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ!! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ได้เพิ่มวงเงินพิเศษ นอกเหนือจากที่ได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนี้


1.เติมเงินพิเศษให้ทุกคน คนละ 1,000 บาท (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน) 2.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บาท (เดือนละ 500 จำนวน 2 เดือน) 3.เติมเงินพิเศษให้เฉพาะพ่อแม่ที่ผ่านเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คนละ 600 บาท (เดือนละ 300 จำนวน 2 เดือน) ทั้งนี้จะนำมาตรการท้ังหมด เสนอต่อที่ประชุมใหญ่คณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำหนดวันโอนเงินให้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0Load More Related Articles
Load More By ละเมอเขียน
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

กรมบัญชีกลาง แจ้งวันจ่ายเบี้ยคนพิการเพิ่มเติม 200 ให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวานนี้ 18 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง … …