Home ข่าว “สวมเสื้อโทนสีชมพู” น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.5 23 ตุลาคมนี้

“สวมเสื้อโทนสีชมพู” น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.5 23 ตุลาคมนี้

31 second read
ปิดความเห็น บน “สวมเสื้อโทนสีชมพู” น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.5 23 ตุลาคมนี้
0
669

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​​​​​​​ ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 23ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช

พระราชกรณียกิจสำคัญถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ “การเลิกทาส” ที่ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง เหมือนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ  โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการ ให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วม แต่งกายด้วย “เสื้อโทนสีชมพู” ในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้ทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวLoad More Related Articles
Load More By Nus
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ อัปเดตอาการ หลังต้องพักฟื้นจากการผ่าตัดหัวเข่า

หลังจากที่สาวจั๊กจั่น อคัมย์สิริ ต้องเข้าผ่าตัดเนื่องผิ … …