Home ข่าว “สวมเสื้อโทนสีชมพู” น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.5 23 ตุลาคมนี้

“สวมเสื้อโทนสีชมพู” น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.5 23 ตุลาคมนี้

31 second read
ปิดความเห็น บน “สวมเสื้อโทนสีชมพู” น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.5 23 ตุลาคมนี้
0
500

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​​​​​​​ ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 23ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช

พระราชกรณียกิจสำคัญถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ “การเลิกทาส” ที่ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง เหมือนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ  โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการ ให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วม แต่งกายด้วย “เสื้อโทนสีชมพู” ในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้ทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวLoad More Related Articles
Load More By Nus
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ชาวเน็ตผวา หลังเห็นก๋วยเตี๋ยวชามนี้

ต้องบอกเลยว่าการที่หลายคนคิดจะเปิดร้านขายอาหาร สิ่งแรกท … …