Home ข่าว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบแมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก น่ากลัวกว่ายุงมาก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบแมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก น่ากลัวกว่ายุงมาก

37 second read
ปิดความเห็น บน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบแมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก น่ากลัวกว่ายุงมาก
0
8,089

การค้นพบแมลงวันดูดเลือด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae 

ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของแมลงวันดูดเลือดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากแมลงวันดูดเลือดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้น

แมลงวันดูดเลือดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิโดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (0517.131/00192) บทความตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa 15 เม.ย.2563

Load More Related Articles
Load More By เลนจูน
Load More In ข่าว
Comments are closed.