Home ข่าว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ 5 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ 5 ราย

30 second read
ปิดความเห็น บน โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ 5 ราย
0
1,066

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1.พลตํารวจโท สายัณห์ชัยโชค

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
2.พลตํารวจโท นพพร ยาวิราช
3.พันตํารวจเอก เกรียงไกร พุ่มพฤกษาชาติจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
4.พลตํารวจตรีดุสิต สนทนาการ

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
5.ร้อยตํารวจตรีศิรยุทธ น้อยอรุณ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประกาศณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Load More Related Articles
Load More By ปารีณา โรมานอฟ
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

วิธีเอาเงินคืน หากโดนโกง หลังซื้อของออนไลน์ ปลอดภัย ได้เงินคืนชัวร์ๆ

เดี๋ยวนี้ใครๆก็ซื้อของออนไลน์กันไปซะหมด ไม่ต้องเสียเวลา … …