Home ข่าว สมาคมฟุตบอลฯ เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกอาชีพเมืองไทย

สมาคมฟุตบอลฯ เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกอาชีพเมืองไทย

54 second read
ปิดความเห็น บน สมาคมฟุตบอลฯ เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกอาชีพเมืองไทย
0
295

ด้วยขณะนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน การรับสัญญาณ และค่าสิทธิประโยชน์ ประจำฤดูกาล 2563 หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ดำเนินการประสานงานกับ ทรู วิชั่นส์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางหนังสือและอีเมล มาโดยตลอด ดังนี้

14มกราคม2563 บริษัท ไทยลีก จำกัด ส่งหนังสือ ที่ TL-035/2563 และ TL-036/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องแจ้งโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำฤดูกาล 2563

3มีนาคม2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.(ลข) 551/2563 ถึงสโมสรสมาชิก แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง7เมษายน2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/7 ถึงสมาคมฯ ขอปรับลดค่าสิทธิประโยชน์ ฤดูกาล 2563

14เมษายน2563 สมาคมฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสร T1-T2 ณ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นต่อไป (ในที่ประชุมสโมสรสมาชิกลงมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน 2563 และจบฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม 2564)

22เมษายน2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.077/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่าไม่ได้ยกเลิกการแข่งขัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยุติลงและสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ จะส่งสัญญาณให้ทรู วิชั่นส์ฯ ตามสิทธิที่มีจนสิ้นสุดฤดูกาล 2563 ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาภายหลังสิ้นสุดปีปฏิทิน 2563

28เมษายน2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ ที่ TVG 2020/8 ถึงสมาคมฯ เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดการแข่งขันและส่งสัญญาณแก่ทรู วิชั่นส์ฯ ให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

8พฤษภาคม2563 สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 086/2563 ส่งปฏิทินการแข่งขันใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 ให้กับ ทรู วิชั่นส์ฯ ระบุว่า หากทรูยินยอมหรือคิดเห็นประการใด ให้ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ( ผู้บริหาร ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ตอบกลับอีเมล ว่าได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว​ และจะรีบตอบกลับโดยเร็ว​ แต่เมื่อครบกำหนด​ 15​ วัน​ ก็ไม่มีการตอบกลับมา)​

19มิถุนายน2563 สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 131/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขัน โดยขอให้เตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลปี 2563 ตามปฏิทินการแข่งขันใหม่

26มิถุนายน2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/10 ถึงสมาคมฯ แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันตามปฏิทินใหม่ บัดนี้ได้มีการผ่อนปรนให้จัดการแข่งขันได้แล้ว สมาคมฯ ย่อมสามารถจัดการแข่งขันได้ทันที จึงขอให้กลับมาจัดการแข่งขันพร้อมส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ และติดต่อ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อเจรจากำหนดค่าสิทธิประโยชน์ใหม่ ภายใน 14 วันนับแต่ได้รับหนังสือ

1กรกฎาคม2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.146/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายังไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฤดูกาล 2563 และส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ภายใน 14 วันตามที่ร้องขอ เนื่องจากต้องรอคู่มือการแข่งขันจากทางราชการก่อน

3กรกฎาคม2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.147/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ สอบถามว่ามีความประสงค์รับสัญญาณแบบใด โดยขอให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ

10กรกฎาคม2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/11 ถึง สมาคมฯ แจ้งการรับสัญญาณและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ โดยพร้อมยินดีเข้าเจรจากับสมาคมฯ

13กรกฎาคม2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.155/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายินดีที่จะเจรจากับ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 โดยพร้อมเจรจากันภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

16กรกฎาคม2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/12 ถึง สมาคมฯ แจ้งขอเลื่อนนัดหมายการประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อหาข้อยุติร่วมกับสมาคมฯ

#16กรกฎาคม2563 บริษัท ไทยลีกฯ ส่งหนังสือที่ TL-212/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ในวันที่ 21 ก.ค. 2563

17กรกฎาคม2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/13 ถึง บริษัท ไทยลีกฯ แจ้งว่าไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจเร่งด่วน และกรณีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ ได้นัดหมายจะประชุมกับสมาคมฯ ไว้แล้วในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีกฯ ขอเรียนว่ามีความพร้อมที่จะเจรจาหาทางออกเพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอล ประชาชน และประเทศไทยได้

สมาคมฯ พร้อมดำเนินการเจรจากับ ทรู วิชั่นส์ฯ และจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 …

Posted by Fair on Saturday, July 18, 2020
Load More Related Articles
Load More By ADMIN
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ส้มเช้ง สามช่า เปิดตัวลูกสาว 2คน เป็นครั้งแรก

เรียกว่าทำเอาโลกโซเชียลฮือฮากันเป็นอย่างมาก หลังจากที่ … …