Home ข่าว ชายไทยพร้อมหรือยัง? ประกาศแล้ว กำหนดเกณฑ์ทหารปี 63

ชายไทยพร้อมหรือยัง? ประกาศแล้ว กำหนดเกณฑ์ทหารปี 63

32 second read
ปิดความเห็น บน ชายไทยพร้อมหรือยัง? ประกาศแล้ว กำหนดเกณฑ์ทหารปี 63
1
1,791

สืบเนื่องจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ กำหนดการเดิมของกองทัพบก ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปีนั้น ต้องเลื่อนออกไปจากเดิม

ล่าสุด กองการสัสดี ได้ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 ในห้วง 23 ก.ค. – 31 ส.ค. ดังนี้

1.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร2.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

3.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

4.กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259

Load More Related Articles
Load More By เลนจูน
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

“ม33 เรารักกัน” เงินงวดสุดท้าย-กลุ่มทบทวนสิทธิผ่าน รับครบ 4,000 บาท แล้ววันนี้

​ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระ … …