ล้างหน้าออกถึงตะลึง เผยโฉมครูหนุ่มผู้รับบทสุดแหวก เพื่อสร้างสีสันกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

ช่วงต้นปีเช่นนี้ ตามนโยบายของโรงเรียนตามต่างจังหวัดหลาย … อ่านเพิ่มเติม ล้างหน้าออกถึงตะลึง เผยโฉมครูหนุ่มผู้รับบทสุดแหวก เพื่อสร้างสีสันกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ