Home ข่าว จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดนครปฐม

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดนครปฐม

30 second read
ปิดความเห็น บน จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดนครปฐม
0
308

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 5 (กรุงเทพ/ปริมณฑล) ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้นำชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มคนทำงาน และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม และเป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระ เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ขับเคลื่อน การสร้างรายได้ ระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม ซึ่งในวันนี้ ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีแรงงานนอกระบบให้ได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การขยายผลเครือข่ายและเป็นข้อมูลประกอบให้กับแรงงานภาคอิสระทุกกลุ่มได้ตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมให้สวัสดิการความคุ้มครองด้านหลักประกันที่มั่นคงครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 5 ที่จังหวัดนครปฐม จัดให้มีการบรรยายทิศทางการคุ้มครองประกันสังคม การบรรยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 การอภิปรายหัวข้อ “การพัฒนากลไกเครือข่ายประกันสังคมแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์” กิจกรรมกลุ่มกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย การจัดนิทรรศการ การสาธิตอาชีพ การออกร้านผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายแรงงานภาคอิสระ และการรับสมัคร ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และในโอกาสนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เครือข่ายประกันสังคมดีเด่น จำนวน 5 ราย พร้อมมอบรถ Wheelchair 2 คัน ให้แก่ ผู้ทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการเครือข่าย และบริษัทภาคเอกชน ที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแรงงานภาคอิสระอีกด้วยLoad More Related Articles
Load More By Bumblebee
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 …