Home สาระหน้ารู้อื่นๆ ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

34 second read
ปิดความเห็น บน ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
0
100

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิด “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลและสื่อมวลชน ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ให้การต้อนรับ

นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม” ว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม รวมทั้งความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และตาก

โดยกำหนด จัดโครงการฯ 2 วัน คือวันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 โดยนางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4อ. ตามนโยบาย Healthy Thailand การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข(ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และ นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายเอกณรินทร์ ใจมะโน นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ>> Hot Sale ลาซาด้า ยกขบวนสินค้า ลดกระหน่ำทุกรายการ สูงสุด 90% <<

Load More Related Articles
Load More By MIN
Load More In สาระหน้ารู้อื่นๆ
Comments are closed.

Check Also

ประกันสังคมขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ … …