Home สาระหน้ารู้อื่นๆ เลขาธิการ สปส. -ผู้ว่าฯ ลำพูน แจงนโยบายความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมผ่านกลไก “บวร” ครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงาน

เลขาธิการ สปส. -ผู้ว่าฯ ลำพูน แจงนโยบายความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมผ่านกลไก “บวร” ครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงาน

44 second read
ปิดความเห็น บน เลขาธิการ สปส. -ผู้ว่าฯ ลำพูน แจงนโยบายความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมผ่านกลไก “บวร” ครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงาน
0
60

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมออกอากาศสถานีวิทยุ “Voice Radio Online SSO Lamphun” ในรายการ “เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน” แจงมาตรการนโยบายความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand ดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านกลไก “บวร” โดยมี นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุน เงินทดแทน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวผ่านรายการวิทยุว่า ในวันนี้ ตนได้มีโอกาสร่วมกับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุ Voice Radio Online SSO Lamphun ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้รับรู้ข่าวสารงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการถึงการดำเนินงานนโยบายด้านความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการได้มีสุขภาพที่ดี โดยใช้หลักการ “ป้องกัน ดีกว่าแก้ไข” ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก “บวร” เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อมครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัยทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังกล่าวถึงการจ่ายสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ที่เน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง รวมถึงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำพูน ในการดูแลความปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และแรงงานอิสระในจังหวัดลำพูนอีกด้วย

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 / www.sso.go.th

Load More Related Articles
Load More By MIN
Load More In สาระหน้ารู้อื่นๆ
Comments are closed.

Check Also

สุชาติ ลุยหาดบางแสน เปิดกิจกรรมชวนแรงงานอิสระสมัคร ม.40 เข้าถึงหลักประกันสังคม

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ลุยชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เปิดงานกิจ … …