Home ข่าว Kick Off ประเดิมวันเริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.

Kick Off ประเดิมวันเริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.

32 second read
ปิดความเห็น บน Kick Off ประเดิมวันเริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.
0
188

ธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเริ่มให้บริการ 15 ต.ค. ใน รพ.ประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประเดิมวันเริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นางเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารีย์ โชติวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม นายธานินท์ถิตตยานุรักษ์ ประธานหอการค้า และตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง ให้การต้อนรับ

กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปีกิจกรรมที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในวันนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและเยี่ยมชมการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน ซึ่งวันนี้(15 ต.ค.63) เป็นวันแรก ที่สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 242 แห่ง ให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกันตนที่ขอรับบริการ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ ประมาณ 47 ท่าน สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาที่มีได้ทั่วประเทศ

Load More Related Articles
Load More By คุณนายนอริส
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 …