Home ข่าว เปิดแถลงการณ์ 6 ข้อ สหภาพองค์การค้าของสกสค. โดนคำสั่งฟ้าผ่าเลิกจ้าง 961 ชีวิต

เปิดแถลงการณ์ 6 ข้อ สหภาพองค์การค้าของสกสค. โดนคำสั่งฟ้าผ่าเลิกจ้าง 961 ชีวิต

30 second read
ปิดความเห็น บน เปิดแถลงการณ์ 6 ข้อ สหภาพองค์การค้าของสกสค. โดนคำสั่งฟ้าผ่าเลิกจ้าง 961 ชีวิต
0
1,410

สืบเนื่องจากที่มีคำสั่งองค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. มีใจความว่า ได้ปลดพนักงานกว่า 1 พันคนขององค์กร เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ

อ่านข่าว – องค์การค้าของสกสค. ขาดทุนกว่า 15 ปี ออกคำสั่งเลิกจ้างพนง.นับพันร่ำไห้

ล่าสุด นายนิวัติชัย แจ้งไพร ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา นำแถลงการณ์ กรณีคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.มีมติเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การคของ สกสค.ทั้งองค์กร และออกคำสั่งองค์การค้าของ สกสค.ที่ 85/2563 ให้เลิก จ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 961 คน และรอเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกษียณในเดือน ก.ย.2563 นี้ กับกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอีกจำนวนเกือบร้อยคน เป็นการเลิกจ้างหมดทั้งองค์กร เท่ากับว่าองค์การค้าของ สกสค.ยุติภารกิจทั้งหมด คือยุบองค์การของ สกสค. หรือล้างกระดานพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่องค์การค้าทำภารกิจต่อไป โดยให้ข้อมูลว่าองค์การค้าประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง มีหนี้สะสมประมาณ 5,700 ล้านบาท และมีอัตรากำลังพนักงานเจ้าหน้าที่มากล้นงานที่มีอยู่สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา ระบุว่า การพิจารณาการเลิกจ้างพนักงานหมดทั้งองค์กรนี้ เป็นแนวคิดบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และผิดพลาดอาจทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารงาน และเกิดความเสียหายกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ต่อไปได้ ซึ่งมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ และคำสั่ง องค์การค้าของ สกสค.ที่ 85/2563 ให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีผลในการเลิกจ้าง ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ หรืออีก 1 เดือน จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ ทบทวนมติดังกล่าว และยกเลิกคำสั่งองค์การค้าฯ ของ สกสค.ให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนด้วยเหตุผลคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

1.การค้าขององค์การค้าฯ มีภารกิจและรายได้หลักในการดำเนินธุรกิจการค้า คือ การพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือแบบเรียนต้นฉบับของ สสวท. และ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถึงโรงเรียนทั่วประเทศก่อนการเปิดภาคเรียนในทุกปีการศึกษา ดังนั้น องค์การค้าฯ จึงมีงาน มีรายได้ที่แน่นอน สามารถบริหารสร้างรายได้และไม่ควรขาดทุน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นำงานไปจ้างเอกชนภายนอกพิมพ์ เป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตในการจ้างงาน

“มีเรื่องร้องเรียนที่สหภาพแรงงานส่งไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ป.ป.ช.สอบสวนมาโดยตลอด ในทางสอบสวนบางคดีถูกชี้มูลความผิดแล้ว แต่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีการดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ขาดทุนแต่ไม่มีการหยิบยกมาพิจารณาแก้ไข”

2.มีหนี้สะสมมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนประมาณ 5,700 ล้านบาท ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะพบว่า เป็นการสร้างหนี้ของบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ แต่ละท่านตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา จะนำเงินที่ขอกู้มาจ่ายค่าจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนที่นำไปจ้างเอกชนภายนอกพิมพ์ ซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินดังกล่าวทุกครั้ง ทำให้ขาดวินัยทางการเงินเกิดความเสียหายต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

3.ที่กล่าวหาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ล้นงาน ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่สูง ก็ต้องตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเอกสารรายงานค่าใช้จ่ายกับสัดส่วนของงานและรายได้ในอัตราเฉลี่ยของรายได้ด้วยว่าอยู่ในอัตราส่วนของโครงสร้างราคาขายและกำไรที่ควรจะเป็นหรือไม่ และในอัตราส่วนโดยรวมของค่าจ้างพิมพ์รวมกับค่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ รวมเป็นสองเด้ง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้ขาดทุน

4.ถ้าหากพนักงานเจ้าหน้าที่ล้นงาน เหตุใดจึงนำงานไปจ้างเอกชนภายนอกพิมพ์ และหากพนักงานเจ้าหน้าที่ล้นงานจริง ทำไมต้องจ้างลูกจ้างจากบริษัทเอาท์ซอส์ท ให้ส่งลูกจ้างเพิ่มเข้ามาทำงานอีกกว่า 300 คน อีกทั้งจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ดังนั้น สาเหตุนี้จึงสวนทางกับความเป็นจริง จึงเห็นว่า หากมีการตัดปริมาณงานที่มีอยู่ไปให้เอกชนพิมพ์เท่ากับการบริหารจัดการปริมาณงานกับการบริหารอัตรากำลังไม่สมดุลกัน ทำให้เห็นว่ายังบกพร่องในการจัดการในเรื่องนี้

5.หากเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเช่นนี้ การพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือแบบเรียนต้นฉบับของ สสวท. และ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ การเลิกจ้างหมดทั้งองค์การเท่ากับว่าองค์การค้าฯ ของ สกสค.ยุติภารกิจทั้งหมด คือ ยุบองค์การค้าของ สกสค.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่สิทธิประโยชน์ของพนักงานเจ้าที่ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด อาจบานปลายไปถึงความสูญเสียทรัพย์สินที่ไม่ควรเสียก็เป็นได้รวมถึงการละเมิดสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กฎหมายกำหนด

6.หนี้สินและความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการของผู้บริหารทั้งสิ้น การที่คณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. มีมติเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบการขาดรายได้ในการดำรงชีวิต โดยสาเหตุที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงเหตุการณ์บางส่วนที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าต้นเหตุของการขาดทุนจนเป็นหนี้สะสมมากมายนั้น ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแก้ไขก่อนจะมีมติเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด สหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา จึงมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ต้องขอข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ตั้งแต่ในอดีตที่เป็นสาเหตุหลักในความลัมเหลว มาพิจารณาด้วยความเป็นธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ องค์การค้าของ สกสค.ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานใดๆ จากสำนักงาน สกสค.และรัฐาลแม้บาทเดียว ทั้งยังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย โดยเฉพาะการตรึงราคาหนังสือเรียนให้มีระดับราคาที่ไม่สูงเกินไป และตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 องค์การค้าของ สกสค.ต้องแข่งขันเสรี ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.2542 บังคับใช้ จึงเรียนมาเพื่อขอสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.ให้ดำเนินการทบทวนมติดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และขอให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงภายในองค์กรนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายนิวัติชัย และนาย อารีย์ สืบวงศ์ ที่ปรึกษา และอดีตประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าคุรุสภา กล่าวย้ำว่า ประกาศเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าจำนวน 961 คน ถือเป็นมติที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการเลิกจ้าพนักงาน และ การจ่ายชดเชย เนื่องจากเป็นแนวคิดภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน รอบด้าน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับการบริหารงานองค์กร

“การเลิกจ้างครั้งนี้ เปรียบเสมือนกทรประหารชีวิตพนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์คารค้าฯ ถึงขั้นกังวลว่าจะทำให้พนักงานขาดสติคิดสั้น และถ้าเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นตราบาป และไม่ใช่ตราบาปของผู้บริหาร แต่จะเป็นตราบาปของทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์การค้าทั้งหมด เพราะสาเหตุของการเลิกจากที่แท้จริงเวลานี้ยังไม่เคยทราบจากผู้บริหาร ยังไม่เคยมีการตกลงกัน เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลการเลิกจ้าง จากการให้สัมภาษณ์ของผู้รับผิดชอบระดับกระทรวงผ่านสื่อ ว่าสาเหตุเพราะค่าใช้จ่ายสุงในการจ่ายค่าจ้าง พนักงานองค์การค้า และ การขาดสภาพคล่อง มีหนีสินล้นพ้นตัว 5, 700 ล้านบาทเท่านั้น”

ขณะที่ นายนิวัติชัย กล่าวตอนท้ายว่า การแถลงการณ์ในครั้งนี้ ต้องการให้ผู้บริหารยกเลิกคำสั่ง และทบทวนมติการเลิกจ้างดังกล่าว และสหภาพแรงงานองค์การค้า สก.สค. จะทำทุกวิถีทาง ทั้งการฟ้องศาลแรงงาน และ ศาลปกครอง และการเรียกร้องขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี ยกเลิกคำสั่ง การเลิกจ้างพนักงานโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งทางสหภาพฯจะดำเนินการต่อสู่เรื่องนี้จนถึงที่สุด เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

Load More Related Articles
Load More By ริวซากิ
Load More In ข่าว
Comments are closed.