Home ข่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกร ปรับปรุง ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกร ปรับปรุง ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น

40 second read
ปิดความเห็น บน กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกร ปรับปรุง ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น
4
3,530

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้น และปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563 ย้ำให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และ เกษตรกรรายเดิม-แปลงใหม่ กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชนรวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ

ย้ำให้บริการเกษตรกรโดยไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเดิมและขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาลกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1) กรณีเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่) หรือเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ปลูกแปลงใหม่ (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook เท่านั้น โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล/ พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวย้ำว่า แอปพลิเคชั่น Farmbook สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิมที่ต้องการปรับปรุง/ แจ้งข้อมูลการปลูกพืชและปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งการใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากที่บ้านโดยผ่านการรวมรวมแบบ ทบก.01ของผู้นำชุมชน ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รวมทั้งยังลดการเดินทางมารวมตัวกันด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ

สำหรับความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัจจุบัน มีรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 7,520,254 ครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลที่ระบบรายงานตามสถานะ ซึ่งหากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแจ้งเสียชีวิต หรือยกเลิกทำการเกษตร ระบบจะไม่อัพเดทข้อมูลในส่วนนี้ 

Load More Related Articles
Load More By Nus
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

อย่าหลงเชื่อ หมอเตือน ข่าวปลอม ต้นอังกาบหนู รักษามะเร็งได้หายขาด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แจ้งเตือนข่าวปลอม ต้นอ … …