Home ข่าว นายกฯ แถลงการณ์ มีงบแจกเยียวยา 5,000 แค่เดือนเดียว ที่เหลือรอกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านบาท

นายกฯ แถลงการณ์ มีงบแจกเยียวยา 5,000 แค่เดือนเดียว ที่เหลือรอกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านบาท

32 second read
ปิดความเห็น บน นายกฯ แถลงการณ์ มีงบแจกเยียวยา 5,000 แค่เดือนเดียว ที่เหลือรอกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านบาท
0
592

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า การช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลทั้งหมด เราต้องคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม

นายกฯ แถลงการณ์ล่าสุด มีงบแจกเยียวยา 5,000 แค่เดือนเดียว ที่เหลือรอกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านบาท

ซึ่งช่วงแรกได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ ในเบื้องต้นทั้งระยะที่ 1-2 เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ค่าน้ำ ค่าไฟ คืนเงินประกันไฟฟ้าการเพิ่มจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าฟรี การกำหนดให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา การขยายเวลาการชำระหนี้หรือลูกหนี้จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยใช้กลไกงบประมาณทั้งงบปกติ มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน ภาคธนาคารรัฐและระบบประกันสังคม ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ ต้องหาวิธีการเพื่อให้การช่วยเหลือ เพราะทั้งหมดเป็นระบบการเงินการคลังของประเทศทั้งหมดถือเป็นห่วงโซ่เดียวกัน หากมีปัญหาก็จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมดได้

ต่อมา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการขายทองคำ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องขวัญ และสภาพคล่อง ของบรรดาร้านทองต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ถ้าหากไม่จำเป็นก็ขอให้ทยอยนำออกมาขาย อย่าขายพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด เพราะถ้าสถานประกอบการไม่มีเงินจ่ายก็จะเกิดปัญหา เงินที่จะเยียวยาประชาชนอาจจะต้องลดลงไปเพื่อนำไปใช้อย่างอื่นอีก ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยและสำหรับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเราใช้ทั้งเงินในระบบประกันสังคมและงบประมาณปกติ สำหรับมาตรการที่จะชดเชยรายได้จำนวน 5,000 บาทต่อเดือนนั้น ทราบดีว่ามีความสับสนอลหม่านอยู่บ้างพอสมควร เห็นภาพจากที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังวานนี้ (14 เม.ย.) จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เราได้พิจารณาจากฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีอยู่ทั้งหมด 37 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ จำนวน 9,000,000 คน แรงงานในระบบจำนวน 11,000,000 คน และเกษตรกรอีก 17,000,000 คน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งที่ทำงานและยังไม่ได้ทำงาน อย่าลืมว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายจะใช้เงินอย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบตนจึงไม่อยากให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเกิดข้อผิดพลาดในตรงนี้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลและบูรณะการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับกระทบ การรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบการช่วยเหลือและเยียวยาให้ครอบคลุมและทั่วถึง จัดทำข้อเสนอแนะกลไกและขั้นตอนการดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแท้จริงปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนและได้รับการช่วยเหลือไปแล้วจำนวนหนึ่ง

วันนี้เราจำเป็นต้องใช้เงินจากหลายส่วน ส่วนแรกคือเงินที่เราจะต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปรับโอนงบประมาณ ร้อยละ 10 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลามากพอสมควรเพราะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรผ่านความคิดเห็นของ ส.ส.และ ส.ว.ซึ่งคงต้องใช้เวลาประมาณเดือนมิถุนายนถึงจะได้เงินก้อนนี้ออกมาใช้ ประมาณวงเงินไม่เกินแสนล้านบาท ที่จะได้คืนมาจากทุกหน่วยงานซึ่งได้ขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงไปแล้ว ในส่วนที่สองคือเงินที่จะได้จากการกู้เงิน เป็น พ.ร.ก.กู้เงิน จำนวน 1 ล้านล้านบาท 

ตรงนี้ยังไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการการกู้เงินออกมาให้เป็นเม็ดเงินเพื่อที่จะได้นำมาเยียวยาได้ จึงต้องขอชี้แจงว่าถึงวันนี้ยังไม่มีเงินเลยมีเพียงตัวเลขเท่านั้น ซึ่งหลายคนก็นำตัวเลขนี้มาหารแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลเพียงแต่ได้ตั้งไว้ว่าจะนำเงินจำนวนนี้มาทำอะไรบ้างอีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนของ พ.ร.ก.ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการบริหารในส่วนของระบบการบริหารทางด้านการเงินการคลังฟังเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย สับสน และไม่น่าเชื่อถือซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของตลาดหุ้น รวมทั้งระบบธนาคาร

ในส่วนของ พ.ร.ก.กู้เงิน จำนวน 1 ล้านล้านบาท จะมีขั้นตอนและรอการประกาศใช้ก็จะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมซึ่งในการเดินหน้าเพื่อใช้เงินตรงนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ตามขั้นตอนของร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะฉะนั้นน่าจะเงินส่วนนี้ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน นี้ วันนี้เราใช้เงินรายจ่ายจากงบกลางปี 2563 และบางโครงการก็เอาคืนมาเพราะยังไม่ได้ดำเนินการก็นำมาช่วยในช่วงนี้ก่อนมีวงเงินอยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท แค่เดือนเดียว เพราะฉะนั้นในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ต้องรอเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ถือเป็นความยากง่ายของรัฐบาล เพราะเงินเหล่านี้ถือเป็นภาระผูกพันของรัฐบาลเพราะเราต้องหาเม็ดเงินมาชำระหนี้ ดังนั้นการกู้เงินจะทยอยกูเป็นก้อนๆ ไม่ได้

Load More Related Articles
Load More By Nus
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

นายกฯตู่ลั่นเข้าไทยไม่มีสิทธิ์พิเศษ กำลังเร่งแก้ไข ไม่อยากทำแรงเหมือนบางปท.

ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนฉ่าอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทางศ … …