Home ข่าว ภูเก็ตติดเชื้อโควิดเพิ่ม 21 ป่วยสะสม 161 ระบาดจากป่าตอง

ภูเก็ตติดเชื้อโควิดเพิ่ม 21 ป่วยสะสม 161 ระบาดจากป่าตอง

46 second read
ปิดความเห็น บน ภูเก็ตติดเชื้อโควิดเพิ่ม 21 ป่วยสะสม 161 ระบาดจากป่าตอง
0
2,085

จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 ที่ชาวไทยกำลังต่อสู้อย่างสุดกำลัง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,517,731 ราย มีผู้เสียชีวิต 88,454 คน ในจำนวนนี้มีผู้รักษาหายแล้ว 330,266 ราย

โดยสหรัฐอเมริกายังคงครองอันดับหนึ่งของโลกที่มียอดผู้ป่วยสะสมพุ่งไปถึง 434,698 ราย รองลงมาคือสเปนที่มียอดผู้ป่วยสะสมที่ 148,220 รายอันดับสามเป็นอิตาลีอยู่ที่ 139,422 ราย อันดับสี่เป็นเยอรมันที่ 113,296 ราย อันดับที่ห้าตกเป็นของฝรั่งเศสที่ 112,950 ราย อันดับที่หกเป็นจีนที่ 81,802 ราย อันดับเจ็ดเป็นอิหร่านมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 64,586 ราย อันดับที่แปดเป็นสหราชอาณาจักรที่ตัวเลข 60,733 ราย อันดับที่เก้าเป็นตุรกีที่ 38,226 ราย และอันดับสิบเป็นชาติใหม่คือ เบลเยียมที่ 23,403 คน ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ตกลงไปอยู่ลำดับที่ 23,280 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.)

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตว่า “สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 เมษายน 2563 สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้ • รายที่ 141 ผู้ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพว่างงาน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 104 พักอาศัยที่ ต.รัษฏา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคมมีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน
 • รายที่ 142 ผู้หญิงไทย อายุ 18 ปี อาชีพค้าขาย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 1 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 143 เด็กหญิงไทย อายุ 6 ปี อาชีพนักเรียน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 ในพื้นที่บางเทา ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 144 ผู้ชายไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 145 ผู้หญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 อาศัยในพื้นที่บางเทา ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 146 ผู้หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน
 • รายที่ 147 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 146 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 148 ผู้ชายไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 73 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 21 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 149 ผู้หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง
 • รายที่ 150 ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมในเขตป่าตอง ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 113 และ 135 พักอาศัยในต.ตลาดเหนือ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 151 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 11 คน
 • รายที่ 152 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 153 ผู้หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 3 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 154 ผู้หญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด ทำงานร้านที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 153 และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 พักอาศัยในป่าตอง ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 155 ผู้ชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.ตลาดเหนือ ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 8 คน
 • รายที่ 156 ผู้ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพดีไซน์เนอร์ ร้านตัดเสื้อในป่าตอง พักอาศัยที่ป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 5 คน
 • รายที่ 157 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด ทำงานร้านที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 153 พักอาศัยในป่าตอง ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 158 ผู้ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 5 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 159 ผู้ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพพ่อครัวโรงแรม เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 12 คน
 • รายที่ 160 ผู้หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาบ่อยครั้ง และสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 161 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพทำอาหารขายส่ง พักอาศัยในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 13 คน

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 19 จาก 21 รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 นี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ทำงานใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

จึงอยากจะเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์”

ทั้งนี้ จ.ภูเก็ตเตรียมออกคำสั่งปิดพื้นที่เพิ่มเติมอีก 11 ตำบล หลังได้ประกาศปิดไปแล้ว 6 ตำบลเริ่มตั้งเเต่วันที่ 13 เม.ย.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID 19 ในจ.ภูเก็ต เพิ่ม 21 คน ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 161 คน รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 45 คน

ด้านทวิตเตอร์ของ วาสนา นาน่วม นักข่าวอาวุโสสายทหาร ได้โพสต์คลิป พร้อมระบุข้อความว่า ” #SavePhuket ผู้ป่วยที่ภูเก็ตรอผลตรวจจำนวนมาก..เกร็ดเลือดขาด แต่ห้อง Lap ที่ภูเก็ตไม่เพียงพอในการตรวจเชื้อ CoViD-19 สนามบินปิด สายการบิน..ไม่บิน มีแต่เครื่องบินทอ. เท่านั้นที่บินได้ “ศปม.”ไฟเขียวให้ทอ.ส่งเครื่องบินมารับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยไปตรวจที่กรุงเทพฯเพื่อที่จะได้รู้ผลเร็ว” ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต ปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

Load More Related Articles
Load More By ริวซากิ
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ชาวเมืองวิตกหนัก สธ.อินโดนีเซียพบโคโรนากลายพันธุ์โผล่ในประเทศ

นับเป็นเวลาเกือบ 9 เดือนแล้ว ที่ทั่วโลกต้องต่อสู้กับเจ้ … …