Home ข่าว เผย 5 กลุ่มเสี่ยง ที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี

เผย 5 กลุ่มเสี่ยง ที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี

35 second read
ปิดความเห็น บน เผย 5 กลุ่มเสี่ยง ที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี
2
1,359

เรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สร้างความกังวลใจให้กับคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวัน และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านั้น แต่กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

อ่านให้ละเอียด เผย 5 กลุ่มเสี่ยง ที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี ไม่เสียเงินสักบาท

ทั้งนี้ “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันที่ 8 เมษายนนั้น พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 111 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,369 ราย รักษาหายรวม 888 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมสะสม 30 ราย

ในตอนหนึ่งของการแถลง “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” ยังระบุถึง การขยายกลุ่มตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากเข้าเกณฑ์อยู่ใน 5 กลุ่ม ด้านล่าง ตรวจฟรีกรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

อาการและอาการแสดง

อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

ร่วมกับ

มีประวัติเดินทางไปยัง มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบินทุกช่องทางระหว่างประเทศ

กรณี 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล

กรณีที่ 2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการและอาการแสดง

อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีประวัติไข้ ร่วมกับ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ร่วมกับ

ปัจจัยเสี่ยง การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2.ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

3.ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

4.สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กรณี 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

อาการและอาการแสดง : ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยง ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง

2.มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

อาการและอาการแสดง

อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีประวัติไข้ หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ

ร่วมกับ

ปัจจัยเสี่ยง ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย / ผู้สงสัยว่าป่วย

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

อาการและอาการแสดง

กลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ผลตรวจ rapid test ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มีการส่งตรวจ

ร่วมกับ

ปัจจัยเสี่ยง กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ )

กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

Load More Related Articles
Load More By Nus
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ลิเดีย-แมทธิว เตรียมออกงานครั้งแรก หลังเพิ่งหาย จากเชื้อโควิด-19

หลังจาก ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ และสามี แมทธิว ดีน ที่ได้กลั … …