Home ข่าว เปิดบทลงโทษ “ข้าราชการ” ที่นอกใจคนรัก มีกิ๊ก-บ้านเล็กบ้านน้อย

เปิดบทลงโทษ “ข้าราชการ” ที่นอกใจคนรัก มีกิ๊ก-บ้านเล็กบ้านน้อย

30 second read
ปิดความเห็น บน เปิดบทลงโทษ “ข้าราชการ” ที่นอกใจคนรัก มีกิ๊ก-บ้านเล็กบ้านน้อย
0
1,188

สื่งที่ประชาชนควรรู้ ราชการไทย ที่จดทะเบียนสมรส หากไปมีชู้ มีเมียน้อย มีกิ๊ก ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม เพราะถือว่า ไม่รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มีโทษทางวินัย สูงสุดคือไล่ออก

โดยทนายรัชพล ศิริสาคร โพสต์ข้อความ ว่า หากคู่สมรสใครทำงานราชการ แล้วมีพฤติกรรมนอกใจคู่สมรส ก็สามารถร้องเรียนต้นสังกัดได้ เพราะราชการส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความผิดทางวินัยอยู่ หากมีพฤติกรรมนอกใจคู่สมรสท่านสามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทนาย แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ทนายทำเรื่องให้ก็ได้ แต่อย่าลืมแนบหลักฐานไปด้วย กรรมการพิจารณาเขาจะได้สืบได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือหลอก

เรื่องแบบนี้ โทษสูงสุดคือไล่ออก มีคดีพวกนี้เยอะอยู่เหมือนกัน ใครอยากรู้เข้าไปดูในห้องสมุดศาลปกครองเอาเองพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

10)ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย
มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(4)กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้

(1)ภาคทัณฑ์
(2)ตัดเงินเดือน
(3)ลดเงินเดือน
(4)ปลดออก
(5)ไล่ออก

Load More Related Articles
Load More By อย่าหาทำ
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ต่าย ชุติมา อวดภาพคู่ลูกสาว น้องพิพิม ที่ยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่กำลังมีผู้ให้คนความสนใจเป็นจำน … …